Best Practices

Best Practices เการแสดงแบบอักษร#

การเปลี่ยนเค้าโครงหรือการจัดวางใหม่ เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรบนเว็บเพจเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก ส่งผลให้เกิด “การเปลี่ยนแปลง” ของเนื้อหา การดึงและการแสดงแบบอักษรของเว็บสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงได้โดยตรงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี:

  • ฟอนต์สำรองถูกสลับด้วยฟอนต์ใหม่ (“แฟลชของข้อความที่ไม่ได้จัดรูปแบบ”)
  • ข้อความ “มองไม่เห็น” จะแสดงขึ้นจนกว่าจะมีการแสดงแบบอักษรใหม่ลงในหน้า (“แฟลชของข้อความที่มองไม่เห็น”)

font-displayคุณสมบัติCSS มีวิธีแก้ไขลักษณะการแสดงผลของฟอนต์แบบกำหนดเองผ่านช่วงของค่าที่รองรับที่แตกต่างกัน ( auto, block, swap, fallback, และoptional) การเลือกค่าที่จะใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานที่ต้องการสำหรับฟอนต์ที่โหลดแบบอะซิงโครนัส อย่างไรก็ตาม รับทำseo ค่าที่รองรับเหล่านี้ทุกค่าสามารถทริกเกอร์การจัดวางใหม่ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีข้างต้น จนถึงตอนนี้!